Sposób użycia: Maskownicę należy dobrać do średnicy liny. Końcówkę liny zatopić nad płomieniem, odczekać kilka sekund i ukształtować z lekkim spadkiem, na gładko. Do maskownicy wpuścić kropelkę kleju i wsunąć na końcówkę liny.

UWAGA: zatapianie liny wiąże się z wysoką temperaturą. Należy zastosować środki ostrożności w celu uniknięcia poparzeń. Nadtopionej końcówki liny nie należy formować gołymi rękami!

Rozmiar

6 mm, 8 mm

Maskownica na końce lin

1,50 1,60 

Buy now